Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Rzgów  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Rzgów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Rzgów.

Mapa Geoportal Rzgów
Mapa z granicą gminy Rzgów

Dane urzędu

Urząd Miejski RzgówPlac 500-lecia 22Rzgów, 95-030

Tel: 42 2141210

Fax: 42 2141207

E-mail: sekretariat@rzgow.pl

Powiat: łódzki wschodni

Województwo: łódzkie

Numer TERYT gminy Rzgów: 1006103

Witryna: www.rzgow.pl

Władze lokalne: Burmistrz Mateusz Kamińskisekretariat@rzgow.pl

Aktualności z gminy Rzgów

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Rzgowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Rzgów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Rzgów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Rzgowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Rzgowa

Gmina Rzgów w liczbach

Powierzchnia gminy Rzgów*

66 km2

2002 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Rzgów*

10 592 mieszkańców

834 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Rzgów*

160 mieszkańców na km2

505 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Rzgów

Geoportal Rzgów prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Rzgów

Jak powstał Geoportal gminy Rzgów?

Geoportal Rzgów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Rzgów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Rzgów umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Rzgów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Rzgów?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Rzgów;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Rzgów;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Rzgów;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Rzgów;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Rzgowa.
Informacje na Geoportalu Rzgów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Rzgów?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Rzgów;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Rzgów;
 • Rejestr MPZP Rzgów;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Rzgów;
 • Mapa Topograficzna gminy Rzgów;
 • Mapa Solarna gminy Rzgów;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Rzgów;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Rzgów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Rzgów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Rzgów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Rzgów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Rzgowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Rzgowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Rzgów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Rzgów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Rzgów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Rzgowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Rzgowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Rzgów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Rzgów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Rzgowie.

  Geoportal gminy Rzgów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Rzgów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Rzgowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Rzgów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Rzgowie.

  W Geoportalu Rzgów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Rzgów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Rzgowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Rzgów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Rzgów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Rzgów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Rzgów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Rzgów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Rzgów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Rzgów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Rzgów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Rzgowie. W Geoportalu gminy Rzgów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Rzgowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Rzgów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Rzgów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Rzgów dla mieszkańców

Geoportal Rzgów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Rzgów. Na mapie Rzgowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Rzgów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Rzgów. Korzystając z map Geoportalu gminy Rzgów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Rzgów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Rzgów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Rzgów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować