Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Rzgów w liczbach

Geoportal Rzgów

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Rzgów

Rzgów, gmina w województwie łódzkim, powiat łódzki wschodni.

Powierzchnia gminy Rzgów wynosi 66 km2, zajmuje 2002 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Rzgów zamieszkuje 10 592 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 834 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Rzgów wynosi 160, jest 505 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Rzgów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Rzgów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Rzgów.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Rzgów: 662002
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Rzgów: 0,33780
Lesistość w % w gminie Rzgów: 4,32255
Ludność na 1 km2 w gminie Rzgów: 160505
Liczba ludności ogółem w gminie Rzgów: 10 592834
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Rzgów: 12,7116
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Rzgów: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Rzgów: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Rzgów: 10,22-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Rzgów: 70,8-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Rzgów: 18539
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Rzgów: 9,982
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Rzgów: 80,1-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Rzgów: 31428
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Rzgów: 18466
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Rzgów: 1 110,380
Przedszkola bez specjalnych w gminie Rzgów: 5497
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Rzgów: 355,8829
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Rzgów: 116,759
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Rzgów: 6,8143
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Rzgów: 2541451
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Rzgów: 3 782-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Rzgów: 4 253-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Rzgów: 4 620-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Rzgów: 99,8311
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Rzgów: 47,61082
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Rzgów: 99,5283
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Rzgów: 92,3210
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Rzgów: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Rzgów: 29,21115

Źródłem danych statystycznych dla gminy Rzgów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Rzgów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Rzgów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.