Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Rzgów - sprawdź miejscowy plan gminy Rzgów

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Rzgów? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Rzgów.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Rzgów.

MPZP Rzgów
Mapa MPZP gminy Rzgów

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów.

MPZP Rzgów

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Rzgów i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Rzgów prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Rzgowa. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Rzgów.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Rzgów i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Rzgów obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Rzgów z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług..

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Rzgowa

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Rzgowa

0

69 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Rzgów, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Rzgów, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

6615 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Rzgowa.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Rzgów z podziałem na lata

Rejestr MPZP Rzgów

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Rzgów. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr LV/566/2022 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Romanów rejon południowo-wschodniLV/566/202228-12-2022
Uchwała nr LI/520/2022 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 21 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Czyżeminek rejon ul. JeżynowejLI/520/202221-9-2022
Uchwała nr XLVIII/485/2022 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Guzew-Babichy rejon ul. Edukacyjnej, droga przez wieś Guzew-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi GuzewXLVIII/485/202225-5-2022
Uchwała nr XLVI/458/2022 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Huta Wiskicka-TadzinXLVI/458/202230-3-2022
Uchwała nr XLVI/460/2022 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon pomiędzy ul. Tuszyńską, ul. Ogrodową, ul. LiterackąXLVI/460/202230-3-2022
Uchwała nr XLVI/459/2022 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kalinko-MorgiXLVI/459/202230-3-2022

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Rzgowie?

Za prowadzenie rejestru MPZP Rzgów odpowiada wójt/burmistrz gminy Rzgów. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Rzgów nie obowiązuje, to urząd gminy Rzgów wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Rzgowie została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Rzgów z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Rzgów na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Rzgowa. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Rzgów!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Rzgów